cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Обавештење
Обавештење о поднетом захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја пројекта нова прерада, маршала тита 3а, на катастарској парцели бр. 7676 ко Бачка Топола-град на животну средину: https://www.btopola.org.rs/sites/default/files/vesti/2023/jun/PERUTNINA-nova%20prerada%20kp%207676%20ko%20BT-grad.pdf
sr_RS
sr_RS