cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Ћурчић и Иванишевић на конференцији за медије о Јавном конкурсу за допринос развоју социјалне eкономије
Потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић и покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић данас су на конференцији за медије представили нови Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2023. години.
Конкурс је расписан на укупан износ од 10 милиона динара за капиталне субвенције, по принципу рефундације, а рок за подношење пријава је 16. октобар. Циљ доделе бесповратних средстава је финансијска подршка развоју социјалне економије на територији АП Војводине, а намењена је привредним субјектима који запошљавају лицa којима је потребна помоћ, као и подршка ради савладавања социјалних, материјалних и животних тешкоћа или остварења социјалне, економске и радне укључености. Потпредседник Покрајинске владе Бранко Ћурчић истакао је да социјална економија и социјално предузетништво немају за циљ стицање профита, већ решавање друштвених проблема и превазилажење изазова, превасходно када су у питању теже запошљиве категорије становништва. „Прошле године у фебруару је донет нови Закон о социјалном предузетништву, који је ступио на снагу средином новембра. Покрајинска влада, Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине, покрајински секретар Иванишевић и ја спровели смо низ обука на нивоу локалних самоуправа како би се ишло у сусрет његовом доношењу. Обуке су спроведене на нивоу свих 45 локалних самоуправа на територији АП Војводине, како би се појам социјалног предузетништва приближио онима који су задужени за ту област. Закон је ступио на снагу, пререгистрација је почела, а пред сам крај прошле године смо имали исти овакав јавни позив за социјално предузетништво, којим смо обухватили и предузећа за специјалну рехабилитацију“, нагласио је Ћурчић.

Потпредседник је додао да тренутно на територији АП Војводине постоји осам регистрованих социјалних предузећа и 16 предузећа за специјалну рехабилитацију. „Од тих осам предузећа, два су регистрована као друштва са ограниченом одговорношћу, а шест као удружења грађана. Овим јавним позивом нећемо моћи обухватити удружења грађана, али ћемо се потрудити да у наредној години обезбедимо услове да и она могу да конкуришу“, рекао је Ћурчић, додавши да је овај конкурс расписан на дупло већи износ од прошлогодишњег. Секретаријат за привреду и туризам додељује ова бесповратна средства у висини до 80 одсто од фактурне, односно куповне вредности без ПДВ-a и без зависних трошкова набавке, као и без посебно исказаних трошкова. „И за женско предузетништво смо определили дупло већи износ у односу на прошлу годину. Од укупно 10 милиона динара, износ појединачне рефундације може бити од 250.000 до два милиона динара. Средствима по принципу рефундације желимо да изађемо у сусрет онима који су купили опрему, да им помогнемо како би евентуално поново могли да инвестирају. Тежиште овог конкурса је на машинама и опреми, односно на ономе што конкретно и директно доприноси производњи. Општи услови који важе за све конкурсе Секретаријата јесу да су апликанти измирили све обавезе, да су радници пријављени, да имамо запослене у тим предузећима, а наша идеја је да у буџету за 2024. годину рачунамо на знатно веће износе за женско предузетништво и за социјалну економију“, рекао је секретар Иванишевић. Право учешћа на конкурсу имају правна лица регистрована за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са инвалидитетом, са седиштем односно регистрованим огранком на територији АП Војводине, са дозволом за рад од стране надлежног министарства за послове запошљавања, уписана у евиденцију Агенције за привредне регистре, потом социјалне задруге основане на територији АП Војводине, као и субјекти који су стекли статус социјалног предузетништва.

Под набавком машина односно опреме подразумева се и производна линија коју чине више функционално недељивих машина или скуп више самосталних машина које заједно чине јединствен производни процес. Машине и опрема морају бити нови и намењени за професионалну употребу. Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса, мoже се oдoбрити субвенциoнисање трошкова набавке половне машине или опреме, не старије од пет година, уз услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног судског вештака. Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену, и то за рефундацију средстава за набавку максимално пет комада машина или опреме од највише два различита добављача, односно продавца.

sr_RS
sr_RS