cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
За реконструкцију школа и израду техничке документације 210 милиона динара
Уговори по основу два конкурса у области образовања потписани су данас у Холу Покрајинске владе. И ове године су издвојена знатна средства за инвестиционо одржавање објеката образовно-васпитних установа, као и за израду техничке документације. „Укупно 180 милиона динара смо определили за реконструкцију, адаптацију, санацију, инвестиционо и текуће одржавање објеката установа основног, средњег образовања и васпитања, ученичког стандарда и предшколских установа.

Поред тога, издвојили смо и приближно 30 милиона динара за израду техничке документације за потребе установа основног и средњег образовања и васпитања на територији АП Војводине“, рекао је потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице Жолт Сакалаш.

Средства су распоређена на следећи начин – у оквиру првог конкурса 121 милион на нивоу основног, 40 милиона на нивоу средњег образовања, 7,5 милиона за домове ученика и 11,5 милиона динара за предшколске установе. У оквиру другог конкурса за основне школе је опредељено 20, а за средње школе 9,6 милиона динара. Сакалаш је истакао и то да ће подршка Покрајинске владе бити доследна, како би предшколци и ученици основних и средњих школа у Војводини имали најбоље могуће услове за школовање, а кориснике средстава је замолио да се радови реализују у што краћем року.

sr_RS
sr_RS