cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Расписан конкурс за стартап предузећа и младе предузетнике
Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао je по први пут Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање трошкова за набавку машина/опреме у 2023. години – стартап за почетнике и младе. Износ у висини од 18 милиона динара намењен је новооснованим привредним субјектима у циљу лакшег функционисања и повећања степенa опстанка на тржишту и запошљавањa, побољшања услова пословања и унапређења конкурентности, као и свеукупног даљег раста и развоја предузетништва у АП Војводини, са посебним освртом на младе почетнике. Тим поводом, данас је у Покрајинској влади одржана конференција за медије на којој се обратио покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић који је нагласио да се средства одобравају по принципу рефундације и да се израз „стартап“ односи на предузећа из свих делатности која су покренута током прошле или текуће године. - Многа истраживања су показала да су управо прва и друга година критичне за опстанак новоотворених предузећа и управо зато је тежиште овог конкурса на предузећима која су отворена 2022. и 2023. године - изјавио је Иванишевић и додао да предност имају привредници који су млађи од 35 година, али да ће ресорни секретаријат рефундирати износ средстава и за лица која су старија с обзиром на то да  Национална стратегија за запошљавање препознаје и друга лица као теже запошљиве категорије. Износи који су предвиђени да буду опредељени по сваком привредном субјекту су од 200.000 до милион динара и укупан износ мора бити исплаћен до завршетка конкурса. Под набавком машина/опреме подразумева се производна и друга опрема која је у функцији израде или припреме и дораде финалног производа и/или пружања услуге. Машине/опрема мора бити намењена за професионалну употребу у оквиру делатности. - Овај конкурс ће нам бити једна врста истраживања тржишта и потреба бизнисмена који крећу у нови бизнис, да бисмо могли за следећу буџетску годину да направимо пројекцију како Секретаријат за привреду и туризам може да помогне људима који желе да покрену или су већ покренули свој бизнис - објаснио је Иванишевић и напоменуо да се сви подаци о овом пилот пројекту могу пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за привреду и туризам. Право учешћа имају новоосновани предузетници и привредна друштва са седиштем на територији АП Војводине који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најраније 1. јануара 2022. године, регистровани су на неодређено време и имају активан статус, разврстани су на микро или мала правна лица, или су предузетници паушални порески обвезници. Пријаве на конкурс почињу данас, 13. јула и трајаће до 14. августа 2023. године.  
sr_RS
sr_RS