cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Примери добре праксе у спровођењу родно одговорног буџетирања у Војводини представљени делегацији из Турске
Представници покрајинских институција, које имају кључну улогу у спровођењу родно одговорног буџетирања, презентовали су данас делегацији из Турске, која борави у петодневној посети Србији, примере добре праксе у тој области на покрајинском нивоу. Присутнима се обратила ресорна секретарка Смиљка Јовановић, која је истакла да је Покрајински секретаријат за финансије по закону носилац увођења родне перспективе у буџетски процес, али да су у моменту увођења ове обавезе већ постојали добри темељи за то јер је старање о интегрисању принципа родне равноправности прописано делокругом рада покрајинске управе више од две деценије. Како је истакла секретарка Јовановић, и пре законске обавезе постојале су иницијативе и идеје да се овај аспект интегрише у рад покрајинских органа. „С праксом да се јавне политике анализирају и са родног аспекта кренуло се путем препоруке од 2010. године, на иницијативу  секретаријата у чијем делокругу је равноправност полова, односно пре законске обавезе увођења родног буџетирања“, истакла је секретарка Јовановић. Како је додала, недуго по преласку на програмски буџет 2015. године, прописана је и обавеза родног буџетирања од 2017.  године, као и постепеност увођења овог процеса и начин на који се остварује, све до потпуне имплементације, која је предвиђена за 2025. годину. Од тада, у сарадњи са секретаријатом задуженим за равноправност  полова, и уз стручну подршку организације UN Women, овај процес се перманентно упапређује.  Резултат тог рада јесте да су већ 2020. године сви директни буџетски корисници у свом буџету имали дефинисану  родну компоненту. „Тај процес није био лак, али смо успели. Сада имамо систем у ком се подаци о родно одговорном буџету издвојено приказују како приликом креирања буџета, тако и кроз извештај о његовој реализацији“, нагласила је Смиљка Јовановић додајући да је сада фокус на даљем унапређивању родних анализа и функционалности софтверских решења која треба да омогуће прецизније мерење и издавање средства која доприносе унапређењу родне равноправности. Искуства у имплементацији процеса родно одговорног буџетирања и унапређењу родне равноправности на нивоу АП Војводине представиле су мр Ђенђи Селеши, помоћница у Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова и заменица покрајинског омбудсмана Снежана Кнежевић. Делегација из Турске претходних дана имала је састанке на националном нивоу у Министарству финансија где се упознала са тим како је ова област уређена прописима Републике Србије.   У делегацији су били представници Министарства породице и социјалних услуга, Министарства трезора и финансија, генералних дирекција за буџет, јавне инвестиције и планове и програме, за управљање јавним финансијама и трансформацију, као и представници Одбора за једнаке могућности за мушкарце и жене и Одбора за планирање и буџет.
sr_RS
sr_RS