cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Пријаве за пензионерске картице почеле данас
Пријава за Пензионерску картицу нове генерације за пензионере и кориснике осталих права из пензијског и инвалидског осигурања, коју издаје Републички фонд ПИО, почиње сутра. Тим поводом Фонд ПИО организује у среду, 15. марта 2023. године, од 12 до 14 часова на Тргу републике у Београду, јавну промоцију Пензионерске картице и електронских пријава за картице.

Промоцији ће присуствовати директор Фонда ПИО Реља Огњеновић, са сарадницима, председник Градске општине Стари град, Радослав Марјановић са сарадницима, као и пензионери који буду заинтересовани да се одмах пријаве за израду Пензионерске картице. На пет пултова Фонда ПИО запослени Фонда ће заинтересованим пензионерима радити онлајн пријаве и давати информације о начину коришћења картице и погодностима које ће оне пензионерима пружати. Реља Огњеновић, директор Фонда ПИО ће се око 12.30 обратити медијима и објасниће које ће све бенефите пензионерске картице пружати корисницима, говориће о начину на који ће се користити, а биће упућен и јавни позив друштвено одговорним компанијама да се укључе у пројекат Пензионерске картице.

Право на издавање и коришћење персонализоване Пензионерске картице остварују сви  пензионери, корисници новчане накнаде за помоћ и негу другог лица, новчане накнаде за телесно оштећење, привремене накнаде по основу друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности остварене сходно чл. 223. и 225. Закона о пензијском и инвалидском осигурању, привремене накнаде за време незапослености који нису преведени у инвалидску пензију из чл. 223. и 225. наведеног закона и привремене накнаде - инвалидна деца. Поред доказивања статуса пензионера, ова картица омогућиће кориснику остваривање погодности приликом плаћања одређених роба и услуга, а на сваких утрошених 500 динара кориснику ће бити додељен један бод.

По основу бодова прикупљених током месеца корисници картице ће моћи да остваре додатне погодности. Остваривање попуста, поклона и осталих погодности реализоваће се закључењем споразума о сарадњи између правног лица које обезбеђује погодности и Фонда. Корисник права са пребивалиштем ван територије Републике Србије такође остварује право на Пензионерску картицу коју може користити у Републици Србији. Фонд ПИО ће водити евиденцију о додељеним и утрошеним бодовима корисника ових картица, а бодови се не могу заменити за новчана средства. Пензионерска картица се издаје на основу електронски поднетог захтева, који се може упутити на званичном сајту Фонда www.pio.rs или у организационој јединици Фонда. Корисник права захтев може поднети лично, преко законског заступника или пуномоћника.

Преузимање Пензионерске картице, уз важећи лични идентификациони документ, вршиће се у организационој јединици Фонда која кориснику картице врши исплату оствареног права. Картица ће почети да се користи 1. октобра ове године. Фирме, јавна предузећа, привредна друштва и институције које ће се укључити у овај пројекат обезбедиће могућност бенефита по основу бодова, а бодове ће имаоцима картице обрачунавати Фонд ПИО по свакој реализованој потрошњи за коју су добили фискални рачун.

sr_RS
sr_RS