cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Предложен буџет АП Војводине за 2024. годину у износу од 108,4 милијарде динара
Предлогом покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2024. годину, који је  усвојила Покрајинска влада, обим покрајинског буџета утврђује се у висини од 108,4 милијарде динара. Фискални дефицит пројектован је у износу од 12,45 милијарди динара, или 13,1 одсто укупних прихода, а његово финансирање у целини је обезбеђено из пренетих средстава и других примања.

Извори буџета за 2024. годину су трансферна средства у обиму од 49,3 милијарде динара, односно 46 одсто, порески приходи – 39,3 милијарде динара, непорески приходи и примања – 6,2 милијарде динара, и примања од задуживања – 1,2 милијарде динара. Осим ових извора планирано је укључивање пренетих средстава у висини од 12,4 милијарде динара или 11 одсто.   Трансферна средства први пут чине мање од половине покрајинског буџета, што је показатељ квалитета његове структуре. Капитални део буџета износи 39,8 милијарди динара, односно 38 одсто укупног обима средстава. У буџетској 2024. години планирана су нова велика улагања међу којима је изградња јавне гараже и свеобухватно спољно уређење комплекса Института у Сремској Каменици. Реч је о пројекту чија је укупна инвестициона вредност 3,3 милијарде динара, реализација је планирана у трогодишњем циклусу финансирања, а у буџету за 2024. годину је предвиђено 500 милиона динара. Биће финансирана и адаптација дела Клинике за алергологију, опструктивне болести плућа и респираторне инфекције Института за плућне болести, са 200 милиона динара.

Планирана је и изградња школског објекта Гимназије са домом ученика за талентоване ученике „Бољаи“ у Сенти – 85 милиона динара, као и отворених спортских терена у комплексу Центра за основну полицијску обуку у Сремској Каменици – 300 милиона динара.   Предвиђена су издвајања за важне започете пројекте као што су изградња и опремање објекта Каменица 3 са ПЕТ центром и реконструкција објеката у оквиру комплекса Института у Сремској каменици – Каменица 1 и објеката у оквиру Универзитетског клиничког центра Војводине – Клиника за урологију, Клиника за максилофацијалну и оралну хирургију, Клиника за пластичну и реконструктивну хирургију и лабораторијско одељење за нуклеарну медицину, Клиника за нефрологију и клиничку имунологију, Одељење за хемодијализу и операциони блок за Клинику за урологију. Наставиће се јачање саобраћајне инфраструктуре, као и инфраструктуре образовних установа и установа социјалне заштите, културе и спорта. Биће улагано и у изградњу и реконструкцију постројења за производњу пијаће воде. Новац је обезбеђен и за рехабилитацију путева у насељеним местима у општини Нови Кнежевац, затим за реконструкцију и доградњу Главне улице у Белој Цркви, изградњу моста на реци Златици у насељу Падеј према Ади, као и за изградњу саобраћајница у новој бањи у Врднику.


Средства су обезбеђена и за изградњу објекта Студентског ресторана у Новом Саду, реконструкцију и изградњу објеката у оквиру комплекса Дома за душевно оболела лица у Чуругу, те за адаптацију Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети врачеви“ у Новом Кнежевцу. Када је реч о даљем улагању у школску инфраструктуру, издвојен је новац за изградњу новог објекта Основне школе „Милош Црњански“ у Новом Саду и фискултурне сале у Гимназији „Лаза Костић“ у Новом Саду, за реконструкцију ОШ „Славко Родић“ у Бачком Јарку и ОШ „Фејеш Клара“ у Кикинди, затим за адаптацију и доградњу ОШ „Слободан Бајић Паја“ у Пећинцима, као и за завршетак изградње

објекта основне школе и спортске сале у Чуругу. У новом буџету обезбеђен је новац и за пројекат уређења Алмашког краја, као и за реконструкцију и промену намене објеката за потребе „Музеја 20 21“ у Новом Саду. Планирана су и средства за завршетак спортских хала у Инђији, Старим Бановцима и Новом Кнежевцу. Биће настављена подршка локалним самоуправама за уређење индустријских зона. Средства су обезбеђена и за уређење зона школа и успореног саобраћаја, као и за повећање енергетске ефикасности објеката у јавној својини. Предложеним буџетом одржан је ниво финансирања мера социјалне и  пронаталитетне политике. Планирано је да се од јануара 2024. године номинални износ материнског додатка за незапослене мајке у АП Војводини које роде треће или четврто дете може повећати на 25.000 динара месечно.

Подршка Покрајинске владе мајкама са троје или четворо деце део је општих мера Републике Србије, АП Војводине и локалних самоуправа за повећање наталитета у нашој земљи. Из републичког буџета за ову намену издваја се 16.000 динара месечно за треће дете односно 24.000 за четврто, на период од десет година.

sr_RS
sr_RS