cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
ОДРЖАНА ПАНЕЛ-ДИСКУСИЈА О СТВАРАЊУ ПОДСТИЦАЈНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА РАЗВОЈ ЖЕНСКОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У АП ВОЈВОДИНИ
- Одлуком Покрајинске владе из 2020. године основан је Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији Аутономне покрајине Војводине.  Женско предузетништво је препознато као кључна област рада овог тела, са циљем да се оснажи улога жена у привреди и бизнису - рекао је Бранко Ћурчић, потпредседник Покрајинске владе и председник Савета за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине у оквиру данашње панел-дискусије „Како до подстицајног окружења за развој женског предузетништва у АП Војводини“ у Привредној комори Војводине.  

Потпредседник Ћурчић је поручио да ће Покрајинска влада и у овој години неопходним мерама допринети томе да се амбијент и окружење које се тиче пословања жена у Војводини унапреди и учини подстицајнијим и прихватљивијим за њих. Он је указао на то да о значају теме говори и анализа Фондације „Ане и Владе Дивац“, о тренутном стању у овој области  у нашој покрајини, где се истиче да преко 20.000 жена у Војводини јесу власнице или сувласнице 51 посто привредних друштава.

Циљ панела, који су организовали Савет за координацију и праћење активности у области економског развоја на територији АП Војводине и Покрајински секретаријат за привреду и туризам, у сарадњи са Привредном комором Војводине и  Фондацијом „Ана и Владе Дивац“, био је да се укаже на могућности унапређења положаја жена предузетница и значај међусекторског приступа у креирању родно осетљивих мера подршке предузетништву.

Покрајински секретар за привреду и туризам Ненад Иванишевић подсетио је на то да подстицајним мерама намењеним привреди, предузетништву, туризму, регионалним привредниим манифестацијама и области запошљавања, ресорни секретаријат системски, већ дуги низ година, утиче на унапређење конкурентности привреде и њених грана на територији Војводине, а посебну пажњу усмерава и на развој женског предузетништва.

- Захваљујући стабилној финансијској политици Владе Рпублике Србије, ми сваке године увећавамо средства за директну подршку женском предузетништву. Тако је и у овом буџету. У претходне две године путем конкурса Покрајинског секретаријата за привреду и туризам преко 170 милиона динара усмерено је женама предузетницама у Војводини - истакао је Иванишевић и додао да се инсистирало на томе да је реч о предузећима у којима су жене доносиоци одлука.

- Фондација ′Ана и Владе Дивац′ има деценијско искуство у креирању и спровођењу програма, пројеката и активности које су усмерене на економско оснаживање рањивих група у друштву, пре свега жена, и на подстицање њихових предузетничких иницијатива. Економско оснаживање жена је основ за постизање родне равноправности, али и за одрживи развој и остваривање циљева постављених Агендом 2030 Уједињених нација. Анализа представља одличну основу за даље планирање подршке и развој повољнијег окружења за пословање жена предузетница, као и за креирање програма који су усмерени на конкретне потребе -  рекла је Ана Kошел, директорка Фондације „Ана и Владе Дивац“.

Председник Привредне коморе Војводине Бошко Вучуревић навео је да је Привредна комора Војводине отворена за сваку врсту разговора и организовања скупова, како би се управо предузетници и предузетнице, заједно са доносиоцима одлука, суочили са реалним проблемима и радили на креирању још значајнијих мера подршке.

- Циљ и овог панела јесте да укаже на могућност унапређења положаја жена предузетница, што ми данас, заједно са Покрајинском владом, и подржавамо овим скупом ,али и нашим свакодневним радом - истакао је Вучуревић.

На панелу је представљена Анализа о тренутном стању у привредним субјектима у АП Војводини у којима су жене власнице или сувласнице у уделу већем од 51%, коју је израдила Фондација „Ана и Владе Дивац“ за потребе Покрајинске владе, у сарадњи са Унијом послодаваца Војводине (УПВ). Истраживање је спроведено на територији целе Покрајине, а на основу анализе израђене су препоруке. Ова анализа, како су истакли у Фондацији, представља оквир, а може бити и полазна тачка за планирање даљих програма подршке унапређењу положаја жена предузетница. Неизоставни аспект су заједнички рад и партнерства, а Фондација дуги низ година управо практикује сарадњу са великим компанијама и јавним сектором, који женско предузетништво препознају као један од стратешких развојних праваца. Економско оснаживање жена виђено је као пут ка родној равноправности, а оно што је још значајно јесте добар постојећи стратешки и законски оквир који представља важан сегмент на путу стварања услова за бољи положај жена предузетница.

sr_RS
sr_RS