cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Сутра 34. Седница Скупштине Града

На сутрашњој 34. седници Скупштине града одлучиваће се о 17 тачака дневног међу којима су израда Плана детаљне регулације централног дела простора Бања Палић и План генералне регулације за Нови Жедник.

- Прва тачка је врло значајна, иако се ради само о приступању изради Плана детаљне регулације, јер је реч о самом центру, односно туристичком делу Палића. Радови на Аква парку теку предвиђеном динамиком, види се светло на крају тунела и надам се да ће бити завршено онако како је било обећано. Претходних дана су претходних дана сађена су стабла у Великом парку на Палићу а у току је и уређивање Викенд насеља. Све то доприноси томе да Палић изгледа онако како једна туристичка дестинација од регионалног значаја треба да изгледа – истиче Балинт Пастор, председник Скупштине града. - Сада стварамо правни оквир за сређивање тог дела Палића, у наредних 12 месеци израдиће се ПДР, који ће на тај простор гледати као она јединствену културно-историјско целину. То значи да ћемо сачувати све оно што треба да се сачува на Палићу, а са друге стране, Викенд насеље ћемо уредити и биће предвиђени нови садржају туристичком делу. Палић треба да буде једно модерно летовалиште где се чува традиција и све оно што вреди се унапређује и допуњује.

Што се тиче Плана генералне регулације насеља Нови Жедник, он ће донети усклађивање са Просторним планом подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Београд – Суботица – државна граница (Kелебија), смањење грађевинског подручја у циљу рационалног коришћења грађевинског земљишта као и очувања пољопривредног земљишта- утврђивање нове границе грађевинског подручја, као и редефинисање планираних намена и правила грађења (првенствено за радне зоне) ради боље спроводљивости и економске оправданости планског решења.

- Подећам да се проширује пословање Слободне зоне у Суботици са привредним друштвима из Сенте, што је изразито битно и за Суботицу и за Сенту, за привредне капацитете, конкурентност привреде и стварање нових радних места. Скупштина града ће одрадити свој део посла а коначну одлуку ће донети Влада Републике Србије која треба да да сагласност – додаје Пастор. Скупштина града ће разматрати и годишњи извештај локалног омбудсмана за 2022 годину као и извештај о раду Градског правобранилаштва, као и неколико кадровских решења.

 Инфо: subotica.com

 

sr_RS
sr_RS