cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Јавни конкурс за суфинансирање уградње соларног панела
На основу члана 21. ст. 1. и 2. Правилником о суфинансирању енергетске санације, породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова ЈП 1/22 на територији општине Бачка Топола у 2022. години ("Службени лист општинe Бачка Топола", број 14/22), члана 64. Статута општине Бачка Топола ("Службени лист општинe Бачка Топола", број 5/19), а на предлог Министарства рударства и енергетике РС, Председник општине Бачка Топола, дана 3. фебруара 2023. године доноси  

О Д Л У К У

о расписивању Јавног конкурса за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Бачка Топола  

и расписује

Ј А В Н И  К О Н К У Р С   за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских  вентила и делитеља топлоте на територији општина Бачка Топола  

Јавни конкурс :

sr_RS
sr_RS