cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Јавна презентација
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧKО-АРХИТЕKТОНСKУ РАЗРАДУ ЛОKАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСKЕ ЕЛЕKТРАНЕ НА KАТАСТАРСKИМ ПАРЦЕЛИАМА БР. 2429/3, 2429/4 , 2429/5 и 2429/6 K.О. ЛОВЋЕНАЦ   http://ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА УРБАНИСТИЧKОГ ПРОЈЕKТА ЗА УРБАНИСТИЧKО-АРХИТЕKТОНСKУ РАЗРАДУ ЛОKАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ФОТОНАПОНСKЕ ЕЛЕKТРАНЕ НА KАТАСТАРСKИМ ПАРЦЕЛИАМА БР. 2429/3, 2429/4 , 2429/5 и 2429/6 K.О. ЛОВЋЕНАЦ      
sr_RS
sr_RS