cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Додела уговора о једнократној новчаној помоћи за 100 најуспешнијих студената из избегличких и расељених породица
У уторак, 6јуна, с почетком у 12 часова, у Холу Покрајинске владепокрајински секрeтaр за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Александар Софић и директор Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону Александар Ђедовац уручиће уговоре о једнократној новчаној помоћи за 100 најуспешнијих студената из избегличких и расељених породица на подручју АП Војводине.   Висина средстава која се одобравају за 2023. годину износи 40.000 динара по студенту.
sr_RS
sr_RS