cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Данас почиње пријава за Попис пољопривреде

Данас почиње пријава анкетара за учешће у Попису пољопривреде, који ће Републички завод за статистику организовати од 1.октобра до 15. децембра. У Суботици ће радити укупно 38 пописивача, који ће обићи око 10.000 газдинстава. Јавни позив за пописиваче биће отворен је данас у осам часова и трајаће закључно са 21. августом, заинтересовани се пријављују електронски, а листа кандидата који се позивају на интервју биће објављена 22.августа. Kандидати треба да испуне неколико услова – да су пунолетни држављани Републике Србије, са минумум трећим степеном образовања, који нису осуђивани и против којих се не води истражни поступак.

„Kритеријуми на основу којих ће бити вршен избор пописивача су следећи: бодоваће се стручна спрема пописивача, висина стручне спреме, затим област образовања, предност ће имати кандидати који имају образовање из области пољопривреде, затим радни статус, незапослени ће имати предност у односу на остале, али то не значи да и остале категорије, запослени и пензионери не могу да се пријаве“ – каже Даница Абрахам, начелница Одељења статистике у Суботици и додаје да ће се бодовати и учешће у претходним анкетама Републичког завода за статистику. Пописивање ће се радити на терену, анкетари ће обилазити газдинства, а прикупљене податке ће уносити у лаптопове. По исправном попуњеном упитнику пописивач ће добити 600 динара, па они који буду ангажовани могу да зараде и до 150.000 динара. „Сваки пописивач ће имати адресар са просечно 250 газдинстава које треба да обиђе и да изврши пописивање у року од тих два и по месеца. Поред исплате на основу учинка, односно на основу броја пописаних газдинстава, Завод ће исплатити реалне путне трошкове рада на терену и пописивачи ће добити 2.500 динара на име трошкова телефона и интернета.

Пре одласка на терен пописивачи ће бити у обавези да прођу обуку која ће бити одржана од 18 до 22. септембра, а детаљније информације о условима и начину конкурисања, као и потребној документацији доступне су на сајту Републичког завода за статистику и Пописа пољопривреде, хттпс://пописпољопривреде.стат.гов.рс/.

 

sr_RS
sr_RS