cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Забрана наводњавања из акумулација Моравица, Зобнатица и Сава
На подручју Војводине, високе температуре у протеклих месец дана и највећа суша од 2012. године, проузроковали су ниске водостаје река, али и забрињавајуће спуштање нивоа воде на појединим акумулацијама. С обзиром на то да се ниво воде на акумулацијама Моравица (кривајско), Зобнатица (бачкотополско) и Сава (панонско) спустио на билошки минимум, покрајинска водна инспекција је наложила обуставу наводњавања из наведених акумулација.   Из ових акумулација наводњавало се 3.200 хектара, а забрана ће бити на снази све док се нивои воде не повећају.   Отежавајућа околност је чињеница да се ниједна од ових акумалација не може допуњавати водом из природних водотока или каналске мреже, већ количина воде директно зависи од метеоролошких услова, односно од падавина. Имајући ово у виду, али и све учесталије и интензивније сушне периоде, ЈВП „Воде Војводине“ у последње време улаже знатно више средстава у изградњу или реконструкцију система за наводњавање.   Тренутно се из Хс ДТД, регионалних и двонаменских система наводњава око 70.000 хектара пољопривредног земљишта и без обзира на изузетно сушан период и високе температуре, наводњавање из каналске мреже је стабилно.
sr_RS
sr_RS