cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Од првог јануара нови услови за одлазак у пензију
Републички фонд за пензијско и здравствено осигурање (ПИО) објавио је данас да ће, у складу са Законом о ПИО, од 1. јануара важити нови услови за одлазак у пензију. Граница за одлазак у старосну пензију код жена помера се за два месеца, тако да је услов за жене у следећој години 63 године и осам месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања. Kод мушкараца и даље важе исти услови – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања, објавио је Фонд на друштвеним мрежама. Kако се наводи, закон прописује померање старосног услова за жене све до 2032. године, када ће услови за оба пола бити изједначени – 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања. Осигураници оба пола могу остварити право на пензију и уколико имају навршених 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота. За остваривање права на превремену старосну пензију од наредне године завршава се прелазни период, односно померање услова за жене, па ће од 1. јануара за оба пола за остваривање тог права бити потребно 40 година стажа и 60 година живота. У том случају пензија се трајно умањује за 0,34 одсто за сваки месец пре навршених година живота прописаних за стицање права на старосну пензију у тој календарској години, а максимално 20,4 одсто.
sr_RS
sr_RS