cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Обавештење
Локална пореска администрација општине Мали Иђош обавештава обвезнике пореза на имовину да обавеза плаћања аконтације пореза на имовину за прво тромесечје 2023. године доспева 14. фебруара 2023. године.

"До доспелости решења о утврђивању пореза на имовину за 2023. годину обвезник је дужан да у 2023. години, у року од 45 дана од почетка сваког тромесечја плаћа аконтацију у висини обавезе утврђене за последње тромесечје 2022. године. На износ утврђене обавезе и аконтација који нису плаћени у прописаном року обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годишњој референтној стопи Народне банке Србије, увећаној за десет процентних поена, применом простог интересног рачуна од сто. За све потребне информације обвезници нам се могу обратити сваког радног дана у времену од 09.00 до 13.00 часова. ИСПУНИТЕ СВОЈУ ЗАKОНСKУ ОБАВЕЗУ НА ВРЕМЕ KАKО БИ ИЗБЕГЛИ ПЛАЋАЊЕ KАМАТЕ", наводи се у саопштењу Локалне пореске администрације општине Мали Иђош.

Извор: www.maliidjos.rs

sr_RS
sr_RS