cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Локални информациони центар за енергетску ефикасност општине Бачка Топола
Грађани односно заинтересоване стране у вези поступака, процедура и предмета током реализације мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бачка Топола, у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији,“ могу да се обрате општини Бачка Топола на неки од следећих контаката: https://www.btopola.org.rs/
sr_RS
sr_RS