cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
Иванишевић: Tри милиона динара за старе и уметничке занате у Војводини
Покрајински секретаријат за привреду и туризам данас је расписао нови јавни конкурс у области привреде и то за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2022. години, а ради очувања производње на начин који не угрожава традиционалну технологију карактеристичну за ову делатност.   Секретаријат на овај начин настоји да утиче на повећање конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини.   Средства се додељују у износу од три милиона динара, тачније по 1,5 милиона динара за текуће и капиталне субвенције. Субвенционисани износ се одобрава за опрему у висини од најмање 100.000 до 250.000 динара, као и за набавку репроматеријала у висини од најмање 80.000 до највише 200.000 динара.   Обраћајући се медијима, покрајински секретар за привреду и туризам др Ненад Иванишевић је напоменуо да традиционални занат означава вештину, превасходно ручног рада, као и професију која подразумева процес израде уникатних производа и пружања услуга. Производни процес је заснован на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала уз коришћење претежно једноставних алата.   „Старе занате сусрећемо на свакој манифестацији и важни су за развој туризма, одржање традиције и обично је то мала породична фирма. Обухвата и привреду, туризам и запошљавање у пуном капацитету. Велико је интересовање за овај конкурс и стога је било важно да се он и распише. Све обавезе према држави морају бити измирене од стране учесника и ту не правимо компромис”, рекао је секретар Иванишевић, додавши да се средства одобравају у висини до 100 одсто од фактурне, односно куповне вредности са ПДВ-ом, само за једну намену по апликанту, док је рок за подношење документације је 27. септембар 2022. године.   Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници чија је делатност категорисана на основу Правилника о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата Републике Србије, са седиштем или регистрованом пословном јединицом на територији АП Војводине, који су уписани у регистар Агенције за привредне регистре.   Секретар Иванишевић је додао да је један од веома важних критеријума за испуњавање услова за конкурисање и тај да је учесник измирио доспеле обавезе јавних прихода, те да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао број запослених лица за више од 10 одсто.   „Сада већ имамо велик број младих који се интересују за старе занате. Повратне информације са терена нам казују да је интересовање велико. Код старих заната имате велик обрт малог капитала, јер су присутни на свакој манифестацији, а којих у Војводини буде преко 1.800 током читаве године“, додао је Иванишевић.   Јавни конкурс је објављен у дневним јавним гласилима, на интернет страници и на мобилној апликацији Секретаријата.
sr_RS
sr_RS