cropped-cottage-g9256254a0_19201.jpg
„Al Pack“ проширује производни комплекс у Бикову
Инвеститор "Al Pack" из Суботице планира изградњу гараже за смештај пољопривредних машина у катастарској општини Биково. Парцела површине 10.795 м2 која је намењена за градњу налази се у ванграђевинском подручју и чини пољопривредно земљиште, а просторим планом Града Суботице прописано је да је за изградњу на површинама до 5 ха пољопривредног земљишта обавезна израда Урбанистичког пројекта. Пројектом је осим наведене парцеле обухваћен и део парцеле која је уписана као сеоски пут. За израду урбанистичког пројекта задужена је фирма Кубарч из Суботице. Комплекс је смештен у непосредној близини аеродрома Биково, а предвиђа се изградња гараже за смештај пољопривредних машина. Укупна бруто површина хангара износи 420 м2. Објекат је приземан са максималном висином слемена 5,50 м. Са бочне стране објекта предвиђен је заштитни тротоар и бетонски плато за постављање контејнера и пратеће опреме. Улаз у објекат планиран је са предње стране кроз дводелна роло врата.   Планирана инвестициона вредност грађевинских радова за изградњу гараже износи 25.000.000 динара.   Идејно решење израдио је студио за пројектовање, инжењеринг и надзор "Support" из Суботице, а урбанистички пројекат је на јавном увиду до 4. августа.   gradsubotica.co.rs
sr_RS
sr_RS